BIỂN BÁO CẤM LỬA – CẤM HÚT THUỐC – VN

Giá: Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt nhất

Loại sản phẩm: Biển báo

Xuất xứ sản phẩm: Việt Nam

Mã sản phẩm: BB.01

Mô tả BIỂN BÁO CẤM LỬA – CẤM HÚT THUỐC – VN

Tên sản phẩm: Biển báo cấm lửa – cấm hút thuốc – VN

Xuất xứ: Việt Nam

Mục đích : Cấm người lao động hút thuốc, cấm đưa lửa  tại khu vực làm việc, tại nơi có chất dễ gây cháy nỗ ( đặc biệt là các khu vực chứa hóa chất dễ cháy). Vị trí : Đặt tại lối vào khu vực, nơi dễ quan sát nhất.