BÌNH CHỮA CHÁY MT5

Giá: Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt nhất

Loại sản phẩm: Bình cứu hỏa

Xuất xứ sản phẩm: China

Mã sản phẩm:

Mô tả BÌNH CHỮA CHÁY MT5

Tên sản phẩm: Bình chữa cháy MT5 (China)

Xuất xứ: China

Bình CO2 dùng để chữa cháy điện (điện hạ thế, trung thế và cao thế). Bình CO2 không chữa được kim loại cháy, hồ quang và một số chất giầu oxi. Sức chứa (kg): 5 ± 0.25.