COV International, mũ bảo hộ Hàn Quốc, dây an toàn, giày bảo hộ