CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
GPKD số: 0101442854 cấp ngày 16/1/2004 thay đổi lần 7 ngày 01/08/2013
Người đại diện pháp luật: ông Lê Chiêu Nam - Giám Đốc.

XƯỞNG SẢN XUẤT QUẦN ÁO (KHO VIETTRANS)