MŨ TRÙM ĐẦU CHỮA CHÁY – CHINA

Giá: Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt nhất

Loại sản phẩm: Chữa cháy

Xuất xứ sản phẩm: China

Mã sản phẩm:

Mô tả MŨ TRÙM ĐẦU CHỮA CHÁY – CHINA

Chịu được nhiệt độ 500-700 độ C và chịu ngọn lửa trần trong thời gian từ 5-7 giây.