TÚI CỨU THƯƠNG CHUẨN TT: 19/2016/TT-BYT

Giá: Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt nhất

Loại sản phẩm: Chữa cháy

Xuất xứ sản phẩm: Việt Nam

Mã sản phẩm:

Mô tả TÚI CỨU THƯƠNG CHUẨN TT: 19/2016/TT-BYT

Túi Cứu Thương Loại A, B, C theo thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016 gồm 20 sản phẩm, thích hợp cho Doanh Nghiệp, Công ty, Truờng học.
Túi đuợc thiết kế chuyên nghiệp, năng động, dễ di chuyển. Sơ cấp cứu mọi lúc mọi nơi.
Bảo vệ sức khỏe con người, cũng như bảo vệ tài sản doanh nghiệp.