TRỤ CỨU HỎA HAI CỬA D65 – VN

Giá: Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt nhất

Loại sản phẩm: Chữa cháy

Xuất xứ sản phẩm: Việt Nam

Mã sản phẩm:

Mô tả TRỤ CỨU HỎA HAI CỬA D65 – VN

Tên sản phẩm: Trụ hai cửa D65 – VN

Xuất xứ: Việt Nam

Sản phẩm Trụ nước chữa cháy được Trung tâm Nghiên cứu – Sản xuất – Ứng dụng Khoa học kỹ thuật PCCC – Bộ công an duyệt thiết kế và thẩm định chất lượng cho phép lưu hành, đảm bảo phù hợp với quy định nghiêm ngặt của TCVN 6379 – 1998 và tuân thủ tính chính xác lắp lẫn của ngàm nối họng chờ với khớp nối của xe chữa cháy.