TRỤ CỨU HỎA BA CỬA( 2XD65 + 1XD100) – VN

Giá: Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt nhất

Loại sản phẩm: Chữa cháy

Xuất xứ sản phẩm: Việt Nam

Mã sản phẩm:

Mô tả TRỤ CỨU HỎA BA CỬA( 2XD65 + 1XD100) – VN

Tên sản phẩm: Trụ ba cửa( 2xD65 + 1xD100) – VN

Xuất xứ: Việt Nam

Trụ nước chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN 6379-1998 do bộ KHCN ban hành. Sản phẩm được Trung tâm kỹ thuật 1 thuộc Tổng Cục Đo lường chất lượng kiểm tra thử nghiệm.