Đinh đường phản quang nhôm

Giá: Gọi trực tiếp sẽ có giá tốt nhất

Loại sản phẩm: An toàn giao thông

Xuất xứ sản phẩm: Trung Quốc

Mã sản phẩm:

Mô tả Đinh đường phản quang nhôm

Đinh đường phản quang nhôm, nhựa
Hai mặt phản quang
Kích thước: 100x100x20mm